Hribovec - Rihpovec

www.rihpovec.si

  • Povečaj velikost črk
  • Privzeta velikost črk
  • Zmanjšaj velikost črk


Vabilo na občni zbor

E-pošta Natisni PDF

Na podlagi določb 12. člena Pravil sklicujem
REDNI LETNI OBČNI ZBOR DRUŠTVA ZA NAPREDEK
HRIBOVEC RIHPOVEC,
ki bo v soboto, 26. marca 2022, ob 18. uri, v Hiški na vaškem središču

Upravni odbor predlaga naslednji dnevni red:
1. Kulturni program
2. Zdravstveno predavanje
3. Izvolitev organov zbora
4. Poročilo predsednika UO o delu v letu 2021
5. Poročilo predsednika NO o poslovanju v letu 2021
6. Razprava o poročilih in sprejem sklepov
7. Sprejem programa dela za leto 2022
8. Razno

Po določbah zadnjega odstavka 12. člena Pravil je zbor sklepčen, če je prisotnih več od polovice članov.
Po preteku trideset minut od ure, določene za začetek občnega zbora, zbor veljavno sklepa ne glede
na število prisotnih članov.
Če še niste poravnali članarine, ali se še niste včlanili v društvo, boste to lahko storili
30 min pred začetkom občnega zbora.

Predsednik

Franci Starič 

Komentarji (0)
Samo registritrani uporabniki lahko dodajo komentarje!